En del af en helhed

Bæredygtighed handler om meget mere end materialevalg og transport. Alt hænger sammen. Beslutninger, vi træffer i dag, har konsekvenser i fremtiden. Det handler naturligvis om ansvar for vores jord og miljøet, men også om at skabe gode vilkår for medarbejdere, bidrage til samfundets bedste og arbejde for sunde virksomheder. Hos Mousetrapper vil vi mere end at have en velskrevet politik. Vi vil virkelig være med og trække vores del af læsset.

Det er ikke altid helt let. At arbejde som producent kan have konsekvenser, som kan være svære at danne sig et overblik over. Men så langt det er muligt, vil vi være en del af en helhed og tage vores del af ansvaret.

Nedenfor er et kort resumé af, hvad vi gør, og hvordan vi tænker.


Hvordan kan en producent i Sverige bidrage til et bedre miljø?

Mousetrappers produkter er for det første designet til at holde længe, men også til at minimere miljøpåvirkningen. Det er ikke brug og smid væk-produkter. Produkterne er lette at rengøre, og vi tilbyder reservedele til løbende service og vedligeholdelse. Alt sammen for at forlænge levetiden – og når produkterne er slidt op, er de designet til at være enkle at genvinde i så høj grad som muligt.

Vores leverandører befinder sig primært i vores nærområde og er nøje udvalgt. Plastdelene laves fx i Estland, og printpladerne i Sverige, hvilket minimerer transporten. Vi har desuden valgt leverandører, som vi kan arbejde tæt sammen med og have en reel indflydelse på. Og vi holder naturligvis hele tiden øjnene åbne for at finde funktionelle og genanvendelige materialer. Vi sikrer også, at fejlbehæftede plastdetaljer granuleres og bliver til nye produkter.

Sustainability Policy

Bæredygtighedsrapport

“Vores mission er at modvirke skader på mennesker og planeten ved at levere produkter, der bidrager til forbedret folkesundhed og arbejder for en cirkulær økonomi.”

Hvert år udgiver vi vores bæredygtighedsrapport for at vise, hvordan en teknologivirksomhed gør sit for at hjælpe planeten og dens indbyggere.

Læs rapporten

Klik her for at læse sidste års rapport.

“Vi ønsker at være en god aktør i samfundet og bidrage med det, vi kan som teknologivirksomhed.”


Anders Ehnbom, VD

Alle, der arbejder med og for os, skal trives

Mangfoldighed er godt. Hos Mousetrapper ser vi det som en fordel, at alle kan bidrage med forskellige perspektiver og kompetencer. Uanset køn, kultur, seksuelt tilhørsforhold eller uddannelse. Vi ser det som et vigtigt bidrag til vores konkurrenceevne – som en global virksomhed er det en fordel at have medarbejdere med forskellig baggrund og erfaring..

Vi skriver naturligvis under på både FN’s og ILO’s konventioner om menneskerettigheder og arbejdsforhold. Læs mere i vores Code of Conduct.

Code of Conduct

Økologisk bæredygtighed


Økologisk bæredygtighed er en forudsætning for al udvikling, den ramme, inden for hvilken vi skal operere. Til dette formål udfører Mousetrapper klima, vand, materialer, energi og biologisk bevaringsarbejde.

Bæredygtig ledelse


God ledelse betyder at bruge et holistisk syn på bæredygtighed, hvor virksomhedsetik, åbenhed, deltagelse, ansvarlighed, opfølgning og feedback er integreret i alle værktøjer og processer.

Social bæredygtighed


Social bæredygtighed handler om livskvalitet og gode handelsforhold, stærk lighed, lige muligheder og ikke-diskrimination gennem et attraktivt arbejdsmiljø, der fremmer sundhed, sikkerhed, færdigheder og mangfoldighed.

Sunde virksomheder giver langsigtede resultater

Man kan naturligvis stikke genvej og købe sig til hurtige og enkle sejre. Men hos Mousetrapper vil vi tænke langsigtet. Hvis vi kan udvikle konkurrencedygtige produkter og arbejde for langsigtede, professionelle samarbejder med vores partnere og leverandører, så er vi af den overbevisning, at vi også vil blive belønnet med langsigtet fremgang. Vi vil skabe en kultur, som bygger på åbenhed og tillid i disse relationer, hvor vi kan stole på hinanden og sammen skabe sunde virksomheder.

Bestikkelse er en uskik, der forgifter erhvervslivet, og noget, vi tager skarp afstand fra. Det gælder også alle former for uetiske og ulovlige handlinger. Vi forventer naturligvis, at vores partnere og leverandører har samme holdning.

Har du spørgsmål eller idéer, som kan gøre os bedre? Så hører vi gerne fra dig.

Bæredygtighed bliver let noget, der bare skal krydses af på To do-listen. Men vi ønsker ikke, at det skal være sådan, og vi vil meget gerne have din hjælp. Vi søger hele tiden at udvikle vores virksomhed og vores produkter ud fra et helhedsperspektiv – hvor miljøet, det sociale og økonomien går hånd i hånd.

Anders Ehnbom
VD, Mousetrapper